Jordslag

Posted on 2 juni, 2011

0


Jordslag
En ljudinstallation av Christel Lundberg och Malin Fredriksson

På Gustaf Adolfs torg för hundra år sedan skildrar C.C. Dahlberg i ”Panorama af Malmö” 1840 torget som en plats för grönska, plats för boskap och stråk för människor. Koloniområdet Pildammskolonin bildades 1895 i Malmö av fabrikörer och läkare för att förbättra industriarbetarnas hälsa i det industrialiserade Malmö.

Det är inte länge sedan det grävdes i Malmö med handkraft. I dagens Malmö är det grävmaskinerna som gräver för exploderande urban tillväxt. Detta är ett ljudverk för att inte glömma och en tanke på det krav på oss att lyssna till naturens röst även i en stad med en så starkt tillväxt.

Vi gräver i en koloni i utkanten av Malmö. Kolonisterna i Pildammskolonin sades upp 1944 då området lades ned efter krav på utbyggnad av Universitetssjukhuset, men än kan man höra deras spadtag om man lägger manken till!

Posted in: Ljudinstallation